Skip links

Toiminnan yhteiskehittäminen

Tuemme toiminnan kehittämisessä konkreettisesti.

Mietityttääkö, miten kehitetyt ideat, visiot tai suunnitelmat toimivat käyttäjiensä arjessa? Mitä pitää oikeastaan muuttaa tai minkä pitää muuttua, jotta toivottu suunta on mahdollinen?

Toimintaa yhteiskehittämällä varmistamme ihmisille sopivat ja toimivat ratkaisut yhteensovitettuna taloudellisiin ja teknisiin tavoitteisiin. Autamme johtamaan yhteistä työtä, keräämään tietoa ja testaamaan käytettävyyttä. Lue alta lisää siitä, miten voimme auttaa.

 • Selkeyttä 
 • Sitoutumista uuteen
 • Kokeilujen kautta kokemuksia
 • Uusia toimintatapoja
TUTKI ALTA, MITEN VOIMME AUTTAA.

Miten voimme auttaa?

* Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. HINNASTO TULOSSA.

Kompus-Study
 • Tarveselvitys, jonka tavoitteena kuvata nykytilanteen toiminta sellaisenaan tulevan työn pohjaksi.
 • Tarkoitettu työympäristösuunnittelun tai pedagogisen kehittämisen käynnistämiseksi tai tilaohjelman laadinnan tueksi
 • Sisältö 5-8 ryhmähaastattelua läsnä avainhenkilöille tai vaihtoehtoisesti 2x3h työpajat avainhenkilöille + 4 sparraustapaamista projektipäällikön kanssa. Saatte vastaukset näihin kysymyksiin: Millaista toimintaa olemme suunnittelemassa? Mitkä ajatukset ovat ristiriidassa tavoitteiden kanssa eli vaativat vielä jatkojalostamista?
 • Kesto 1-2 kk
 • Lopputuloksena yhteenvetoraportti organisaationne käyttäjistä ja heidän toiminnasta ylätasolla. Raportti sisältää niin olevia kuin uusiakin toiminta-ajatuksia.
 • Lisää tietoa tulossa!
Kompus-Test
 • Käytettävyystestit, joiden tavoitteena testata ratkaisujen toimivuutta niiden todellisilla käyttäjillä kuten asiakkailla tai tilojen loppukäyttäjillä. Te kerrotte ratkaisun käyttäjistä ja valitsette haastatteluryhmät, me haastattelemme heidät ja tuotamme yhteenvedon. Saatte valituille käyttäjäryhmille toimivammat ideat, jotta voitte välttää turhia riskejä myöhemmin.
 • Tarkoitettu erityisesti elävään ympäristöön kuten työympäristökonseptin, arkkitehtisuunnitelmien tai uuden tilan testaukseen (ei digitaalisiin ympäristöihin)
 • Sisältö 5-8 haastattelua TAI 2x3h työpajaa max. 10 osallistujalle etätoteutuksena sisältäen 2 alkutapaamista ja päätöstapaamisen
 • Toteutus tapahtuu ryhmän toimintaa seuraamalla annettua tehtävää suorittamassa esimerkiksi tilan käyttäminen yhdessä muiden kanssa tai yhteissuunnittelu joustavan tilan hyödyntämiseksi. Käyttäjät ajattelevat ääneen ja me kuuntelemme. Käytettävyystestit paljastavat ilmiselviä ongelmia, jotka kuitenkin usein jäävät huomaamatta mutta vaivaat myöhemmin kaikkia käyttäjiä. Käytettävyystesteissä käydään läpi päivän aikaisia tilanteita kattavasti yksityiskohtien sijaan.
 • Lopputuloksena ryhmän keskustelukäytettävyystestien palauteyhteenveto ratkaisun kehittämiseksi.
 • Lisää tietoa tulossa!
Kompus-Flow+ 6500€*
 • Tiimivalmennus, jonka tavoitteena auttaa muutostiimiä onnistumaan hankkeen/projektin tavoitteissa. Saatte Toimintokokonaisuus jumppa© -työkalun käyttöönne, jonka pohjalta voitte laatia oman version toimintokokonaisuudestanne. Lisäksi saatte keskustelun ja ajatteluprosessien ohjausta arjen tilanteista nouseviin haasteisiin sekä yhteisen tavoitteen edistämiseen. Tapaamisten väleissä työskentelette itsenäisesti ja tapaamme säännöllisesti arvioimaan tavoitteiden toteutumista tai muuttumista.
 • Tarkoitettu yhdelle tiimille 3-15 hlö, jolla vastuu muutoksen toteuttamisesta
 • Sisältö Yhteistyöprosessi, alkaen 3 x 3 h tapaamista + alkukysely, jokainen lisätapaaminen -20% alennuksella TAI yksilövalmennusprosessi 8x90min.
 • Kesto 3-6+ kk
 • Lopputuloksena mm. hyvää fiilistä, kirkas suunta, selkeät roolit ja vastuut sekä toimivat yhteisen työn käytännöt
 • Lisää tietoa tulossa
Kompus-Lab alk.15 000€*
 • Kokeiluprojekti, jonka tavoitteena innovoida uutta ja kokeilla vaikuttavimpia ideoita toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Saatte muutosta vauhdittavia ideoita valitsemaan haasteeseen ja osallistujia,  jotka kokevat kuuluvansa osaksi yhteisöä.
 • Tarkoitettu Organisaatiolle alk. 50 hlö
 • Sisältö Tiimivalmennus-, innovointi- ja arviointiprosessit
 • Kesto 2-6 kk
 • Lopputuloksena mm. Toteutettavia ideoita toivotun tulevaisuuden vauhdittamiseksi.
 • Lisää tietoa tulossa!

Millaisia kehittämistöitä olemme toteuttaneet?

Pääset tästä katsomaan kaikki referenssimme.

Oppimismuotoilu & oppilaat muotoilijoina

Sote-keskuksen muutosmatka

Vision konseptointi

Mitä asiakkaamme kertovat meistä?