Skip links
Mitä yhteiskehittäminen on?

Yhdessä kohti yhteistä tulevaisuutta.

Yhteiskehittäminen on yhteistä työtä yhteisen tavoitteen eteen tarkoituksenmukaisissa ryhmissä sekä tiimeissä. Se on tapa kehittää yhdessä, vaikuttaa yhteisiin asioihin ja edistää osallisuuden kokemusta.

Yhteistyötä kehittämällä syntyy kestävämpiä yhteistyön käytäntöjä ja jopa osallisuuden rakenteita. Kun haluat ratkaista monimutkaisia haasteita, luoda vaikuttamisen mahdollisuuksia tai lisätä osallisuustaitoja, silloin yhteiskehittäminen kannattaa!

Käyttäjälähtöistä kehittämistä, yhteistyötä, tiimivalmennusta, koulutuksia, palvelumuotoilua, käytettävyystestauksia, osallistavia työpajoja ja osallisuutta. Tästä kaikesta on yhteiskehittäminen tehty.

Aloita yhteinen matka
Varaa maksuton sparraus
Miksi yhteiskehittää?

Hyötyjä eri osapuolille

Tilaajalle - tapa ratkaista monimutkaisia haasteita yhdessä

Jos sinulla on tarve saada ihmiset mukaan, yhteiskehittäminen tarjoaa prosessin, työkaluja ja ajattelutavan yhdessä tekemiselle.

Kehittäjälle - tapa johtaa käyttäjätiedolla

Jos haluat varmuutta ja tukea valintojen tekemiselle prosessin aikana, yhteiskehittäminen tarjoaa keinoja nojata käyttäjä- ja asiakastietoon.

Fasilitaattorille - tapa tehdä tilaa yhteistyölle

Jos saat haasteeksi motivoida ja sitouttaa ihmisiä mukaan yhdessä tekemiseen, löydät yhteiskehittelyn eri muodoista kyseiseen tilanteeseen parhaan tavan rakentaa yhteistyötä.

Osallistujalle - tapa vaikuttaa ja vaikuttua

Olemalla mukana yhteisen työn edistämisessä voit vaikuttaa omaan ympäristöösi, kehittää ajatteluasi ja olla osa yhteisöä.

Milloin yhteiskehittäminen kannattaa?

Kun haluat ratkaista monimutkaisen haasteen, luoda uutta ja nojata käyttäjä-ja asiakastietoon

Yhteiskehittäminen on tapa kehittää ketterästi ja tietoon nojaten. Se vaatii sitoutumista yhteistyöprosessiin, päätöksenteon avaamiseen, riittävästi resursseja ja oppimisprosessiin heittäytymistä.

Kun haluatte sitoutumista yhteiseen päämäärään sekä jaettua vapautta ja vastuuta

Yhteistyöprosessi sitouttaa ihmisiä yhteiseen päämäärään kasvattaen yhteistä ymmärrystä kohtaaminen kerrallaan. Antamalla valtaa ja vastuuta ihmisille voidaan saada aikaan muutosta arjen tasolla.

Kun haluat mahdollistaa vaikuttamisen, yhteenkuuluvuutta, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen

Yhteiskehittäminen on osallisuutta eli kokemusta siitä, että kuulun johonkin ja minulla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristööni. Parhaimmillaan vaikuttamisen mahdollisuuksilla on laajoja heijastevaikutuksia ympäristöön ja hyvinvointiin.

Miten yhteiskehittää?

4 näkökulmaa ihmisten mukaan ottamiselle

Ymmärrämme erilaisia osallisuuden ja kehittämisen muotoja ja hyödynnämme niitä tehokkaasti. Työskentelemme käyttäjätiedosta inspiroituen, tietoa keräten, tietoa yhdessä muokaten ja ihmisiä päämäärään valmentaen.

Inspiroituminen

Voimme oman kokemuksen kautta tai tulkintojen kautta tuoda näkemyksiä mukaan kehittämiseen.

Tutkiminen

Voimme kerätä ja analysoida tietoa ihmisten tarpeista ja toiveista haasteen ratkaisemiseksi.

Yhteiskehittely

Voimme ottaa ihmisiä mukaan eri tavoin fasilitoiden keskusteluja tavoitteen suuntaisesti.

Valmentaminen

Voimme ohjata yhteistyö- ja ajatteluprosessia jättäen vastuu työn sisällöstä ihmisille itselleen.

Milloin yhteiskehittäminen ei kannata?

Kun tarvitset välittömästi valmiit suunnitelmat, ideat tai konseptin.

Yhteiskehittäjä tuo mukanaan toimivan prosessin ja työkalut, mutta itse sisältö syntyy yhteisen työn tuloksena välillä tietoa keräten ja välillä kiteyttäen. Jos sen sijaan haluat valmiit ratkaisut eikä sinulla ole aikaa tai resursseja, ei yhteiskehittämiseen kannata panostaa.

Kun ette ole valmiita oppimaan uutta.

Yhteiskehittäminen vaatii ei-tietämisen tilassa olemista, asiantuntijuuden hatun sivuun laittamista ja uteliasta mieltä. Jos sinulla, tiimilläsi tai organisaatiolla ei ole voimavaroja viedä yhteistyötä seuraavalle tasolle, tämä työskentelytapa ei ole teille paras.

Kun ajattelet tietäväsi vastauksen.

Yhteiskehittäminen on näennäisosallistamista silloin, kun tietoa, jota syntyy prosessin aikana ei osata kytkeä osaksi perusteluja, ratkaisuja tai lopputulosta. Jos ajattelet osallisuuden olevan välttämätön paha tai uskot, että osaat itse ratkaista asian paremmin, silloin kannattaa vielä pohtia eri ohjausmuotoja ja kehittämismalleja.

Mitä yhteiskehittäminen on?

Yhteiskehittäminen on tapa kehittää ratkaisuja, vaikuttaa yhteisiin asioihin ja edistää osallisuutta.

Yhteiskehittämisessä on luodaan paikkoja vaikuttamiselle ja yhteistyölle tarkoituksenmukaisella tavalla. Meiltä saat kokeneen yhteiskehittäjän, joka auttaa luomaan rakenteet ja toimintatavat osallisuudelle tavoitteen saavuttamiseksi. Parhaimmillaan projekti jättää jälkeensä osallisuuden rakenteita ja toimintatapoja pysyvästi.

Projektissa pyritään aina ratkaisemaan jokin tarve tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Meiltä saat esimerkiksi yhteenvedon tulevaisuuskeskustelusta ja konseptikuvauksen toivotusta tulevaisuudesta. Mikäli kyseessä on puhdas tiimivalmennus saavat osallistujat keskusteluiden yhteenvedot itselleen.

Yhteiskehittämisen sivutuotteena syntyy kestävämpiä ratkaisuja ja käytäntöjä, kun yksilöt, tiimit ja yhteisö oppivat reflektoimaan sekä haastamaan omaa ajatteluaan sekä käyttäytymistään. Meiltä saat yhteiskehittäjän, joka auttaa parantamaan vuorovaikutusta nostamalla havaintojaan yhteiseen keskusteluun.

Omakohtainen kokemus ja reflektointikyky ovat tehokkaimpia tapoja oppia yhteiskehittämisen toimintatapoja. Meiltä saat jatkuvaan kasvuun sitoutuneen yhteiskehittäjän, kenen kanssa pääset hyödyntämään osallisuutta edistäviä toimintatapoja käytännössä. Valmennuksissa käytämme ”Itsereflektiokirjasta”, joka kuuluu hintaan.

Yhteiskehittämiseen liittyy aina useita erilaisilla tavoitteilla toimivia ryhmiä, tiimejä ja ihmisjoukkoja. Lisäksi tähän systeemiin kuuluu fyysinen ja virtuaalinen ympäristö, missä elämme. Meiltä saat yhteiskehittäjän, joka auttaa hahmottamaan teidän systeemiänne ja sitä kautta paikkoja vaikuttaa siihen.

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää erilaisista tavoista toteuttaa yhteiskehittämistä juuri teidän tarpeisiinne.

Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon (30 min) sähköpostilla julianna.nevari@kompus.fi. Etsitään yhdessä teille sopivia ratkaisuvaihtoehtoja!

Referenssimme
Ota yhteyttä