Skip links

Kaupungintalolle uusi elämä

Millainen on rakennuksen visio tulevaisuudessa? Mitä toimintoja sieltä löytyy? Miten tehostaa tilan käyttöä? Miten visio suhteutuu ympäröiviin palveluihin ja rakennuksiin? Näitä kysymyksiä lähdimme ratkaisemaan valmennuksen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. 

Lue lisää
KONSEPTOINTI & VALMENNUS
#Konseptointi#Palvelumuotoilu#Fasilitointi #ratkaisukeskeinenvalmennus

Vision kirkastaminen yhteistyössä

Paraisilla syntyi tarve kehittää Kaupungintaloa tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi rinnakkain kiinteistöstrategiatyön kanssa. Kaupungintalon  tarpeiden selvittämiseksi organisoitiin käyttäjäyhteistyö ja käynnistettiin palvelumuotoiluprojekti vision kirkastamiseksi. Visiotyössä haastateltiin rakennuksen loppukäyttäjiä ja tulevaisuuden mahdollisia käyttäjiä, testattiin prosessissa nousseita ideoita henkilöstöllä ja työstettiin visiota johtavan käyttäjäryhmän kanssa valmennustapaamisissa. Työ paketoitiin raportiksi, joka toimi suunnittelijan lähtötietona ja yhteisten keskusteluiden pohjana; Millaista toimintokokonaisuutta olemme edistämässä?

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: kevät 2023

Projektin kesto: n.3 kk

Kompuslaiset: Nevari

Kumppani: Paraisten kaupunki, nykyiset rakennuksen työntekijät n. 100 hlö

Mistä vaiheista työskentelymme koostui?
LUO

Jos kaikki olisi mahdollista…

KITEYTÄ

Toimintokokonaisuus, uudet ideat testattavaksi

KEHITÄ

Mitä pitää tapahtua, jotta tämä kaikki on mahdollista

TOTEUTA

Visiokonsepti suunnittelun lähtötiedoksi

Mistä saimme erityisesti kiitosta?

Vuorovaikutus & osallisuus

”Aidosti kuunneltiin kaikkia osallistujia ja erilaiset mielipiteet otettiin hyvin huomioon.”;”Hyvä ja avoin ote palvelumuotoiluun ja uuden vision luomiseen ja osallistamiseen.”

Tiedon muotoilu & visualisoinnit

”Nopea ajatusten dokumentointi ja kristallisointi prosessin aikana”

Kokonaisuuden hallinta & selkeys

”Kokonaisuuden hallinta ja selkeys ovat Juliannan vahvuudet.”