Skip links

Vastuullinen ja vaikuttava suunnittelu

Kompus mukana hahmottamassa muotoilualan suhdetta vastuullisuuteen osana Ornamoyhteisön vastuullisuus-teemaista yhteishanketta

Lue lisää
KUMPPANI / Työpajan fasilitointi
#Vastuullisuus

#Vaikuttavuus

#SDG17

#ymmärrys

#kestävyysmurros

Mikä on alamme (SIO) suhde vastuullisuuteen?

Tehtävä: Suunnittele ja fasilitoi keskustelu/työpaja Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille aiheena kuvata alan suhdetta vastuullisuuteen. Kutsuimme vastuullisesta suunnittelusta kiinnostuneita jäseniä etätyöpajaan tarkoituksena tutkia alan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Kutsuttujen listalla olivat muun muassa SIOn vastuullisen suunnittelun työryhmän jäsenet. Yhteensä 8 jäsentä osallistui tunnin mittaiseen minityöpajaan. Osallistujat edustivat erilaisia näkökulmia suunnittelijasta, kehittäjään ja jopa palveluiden tilaajaan. Vastaajajoukko on pieni otos koko jäsenistöstä, joten kaikki kerätyt vastaukset ovat viitteellisiä. Työpajan pääkysymykset olivat: Mitä YK:n 17:sta kestävän kehityksen tavoitteesta (SDG17) sisustusarkkitehtialamme edistää eniten tai, mitkä ovat tyypillisimpiä alallemme? Mitä keinoja tunnistamme näiden tavoitteiden edistämisessä? Mitkä keinoista ovat vaikuttavimpia?

Lue lisää SDG17 tavoitteista

Ajankohta: kevät 2022

Työpajan kesto: 1 h

Kompuslaiset: Julianna Nevari

Kumppanit: Ornamo ry & Sisustusarkkitehdit SIO ry

Mitä YK:n kestävän kehityksen 17:stä tavoitteesta (SDG17) sisustusarkkitehtuuriala edistää eniten (n=9)?