Skip links

Tilakonseptointi & muutoksen tuki

Miltä tulevaisuuden tilaratkaisut näyttävät 400 oppilaan koulussa?

Lue lisää
KONSEPTOINTI / Toimintojen yhteissuunnittelu arkkitehtisuunnittelun lähtötietomateriaaliksi
#Konseptointi

#Pedagoginensuunnittelu

#Käyttäjälähtöinen

Suunnittelua tukeva tilaideointi

Miltä tulevaisuuden tilaratkaisut näyttävät Toholammella? Tätä kysymystä lähdettiin tutkimaan arkkitehtisuunnittelun käynnistämisvaiheessa. Loimme yhteistä ymmärrystä uusista tilaratkaisuista sekä tilaa yhteiselle keskustelulle muutoksen asteesta. Yhteisten valmennuspäivien aikana yhteiskehitettiin  koulun ideaali toimintokokonaisuus sekä tila-alueiden alustavat idealuonnokset arkkitehtisuunnittelun lähtötietomateriaaliksi.

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: syksy 2018

Projektin kesto: n.1,5 kk

Kompuslaiset: Kuuskorpi & Nevari

Kumppanit: Toholammen kunta / Alt-Arkkitehdit / Koulun henkilöstö (Koulukeskus 0-9 lk. n.400 oppilasta)

Miten työskentelymme eteni?
Visiointi

Työn aloitettiin muutoksen aste -ennakkotehtävällä, jonka asiantuntijat analysoivat etukäteen. Tulokset käytiin läpi yhteisen kehittämispäivän aikana, jolloin tulevaisuuden oppimisympäristö -seminaarin jälkeen ideoitiin koko koulun toiminto-kokonaisuutta.

Alustava konseptointi

Yhteisen vision pohjalta siirrytiin pedagogiikasta tiloihin ja aloitettiin tilatarpeen tarkentamista. Tiimit ideoivat omia tila-alueitaan kokonaisuutena. Tavoitteena oli luoda alustava tilakonsepti tilaohjelman ja luonnossuunnittelun pohjaksi.

Pedagoginen tilasuunnittelu

Yhteisen vision pohjaksi kirjattiin pedagoginen suunnitelma, joka toimi määrittelytyökaluna tilakonseptoinnille.

Tilakonseptointi & suositukset

Tila-alueet analysoitiin suhteessa muihin oppimisympäristöihin asiantuntijatyönä. Tämän työn tuloksena annettiin suosituksia sekä tila-alueiden kehittämiseksi että tilaohjelmatyötä tukemaan.