Skip links

Perhekeskuskonsepti

”Perhekeskus koostuu päätoimipaikasta, satelliiteista ja virtuaalisesta palvelualustasta. Moderni ja asiakaslähtöinen tapa auttaa ja tukee perheitä läpi vauva-, lapsuus- ja nuoruusajan.”

Lue lisää
KONSEPTOINTI / Yhteisen ymmärryksen rakentaminen uudesta palvelukokonaisuudesta palvelumuotoilun keinoin
#Konseptointi

#Työympäristökehittäminen

#Palvelumuotoilu

#Fasilitointi

#kokonaisuus

#backend

#frontend

#vuorovaikutus

Yhteisellä ymmärryksellä tukea päätöksentekoon

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhä saavutettavampia ja asiakas saa tarvitsemansa avun helposti itselle parhaiten sopivalla tavalla. Kaarinan kaupungissa lähdettiin selvittämään, millainen lapsiperheiden palvelukokonaisuus voisi parhaimmillaan olla osana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion palvelukokonaisuutta. Yhdessä asiantuntijaryhmän ja Kompuksen muotoilutiimin kanssa rakensimme yhteistä ymmärrystä palvelu- ja toimintokokonaisuuden tulevaisuudesta sekä sen hyödyistä laajemmin. Koostimme ajatukset yhteen tuovan perhekeskuskonseptin, joka auttoi kaupunkia viemään hanketta eteenpäin.

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: kevät 2020

Projektin kesto: n.2 kk

Kompuslaiset: Nevari & Kosonen

Kumppani: Kaarinan kaupunki, työssä mukana n. 10 hlö / 45 henkilöstä

Miten työskentelymme eteni?
Yhteisen ymmärryksen luominen

Lähtötietoanalyysi

Toiminnan yhteissuunnittelu

Asiakaspolut & Teoreettinen toiminto- ja palvelukokonaisuus

Toiminnasta tilaratkaisuiksi

Tilakaaviot

Viimeistely

Perhekeskuskonsepti (loppuraportti)

Mitä hyötyjä tunnistimme muutokselle?

Vetovoimatekijä

Toiminnallisesti tehokas ja yhteistyötä tukeva kokonaisuus

Palveluiden saavutettavuus

Parempaa palvelua – ennen kaikkea lasten ja perheiden etu

Merkityksellinen työ

Tiimityö ja asiakaskeskeisyys mahdollistuvat uudella tavalla