Skip links

Pedagoginen suunnittelu & tilakonseptointi

”Yhdessä toimivat ja toistensa kohtaavat ihmiset kehittävät oppijalähtöisiä tapoja luoda ja tukea laadukasta oppimista” 

Lue lisää
KONSEPTOINTI / Pedagogisen vision ja suunnitelman laatiminen osaksi hankesuunnitelmaa
#Konseptointi

#Pedagoginensuunnittelu

#Käyttäjälähtöinen

Hankesuunnittelua tukeva pedagoginen tilakonseptointi

Rakennushankkeen alku on tärkein vaihe vision kirkastamiselle. Sen jälkeen suuret linjat (mm. kustannukset, laajuus, laatutaso) ovat lukittu. Virtain kaupungilla aloitimme pedagogisen kehittämistyön tilanteessa, jossa hankesuunnitelma oli jo osittain valmis. Tavoitteenamme oli kehittää tilaohjelmaa ja toimintaa kohti uuden opetussuunnitelman mukaisia moderneja oppimisympäristöratkaisuja. Lähdimme rakentamaan pedagogista visiointia ja suunnittelua osaksi hankesuunnitelmaa käyttäjälähtöisesti.

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: syksy 2017

Projektin kesto: n. 3-4 kk

Konsulttina: Kuuskorpi & Nevari

Kumppanit: Virtain Kaupunki / Suunnittelutalo PPG / Koko koulun (Yhtenäiskoulu n.550 oppilasta) henkilökunta

Miten työskentelymme eteni?
Valmistelu

Käyttäjäyhteistyön organisointi (pedagoginen työryhmä & vesopäivät)

Visio ja yhteinen tahtotila

Analyysivaiheen aikana kirkastettiin tavoite ja muutoksen aste yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Pedagoginen tilasuunnittelu

Yhteisen vision pohjaksi kirjattiin pedagoginen suunnitelma, joka toimi määrittelytyökaluna tilakonseptoinnille.

Tilakonseptointi

Lopuksi yhteiskehitetyt tila-aluekuvaukset paketoitiin konseptiksi. Pedagoginen suunnitelma yhdessä tilakonseptin kanssa toimivat hankesuunnittelua tukevina suunnittelua ohjaavina dokumentteina.