Skip links

Kohti uusia toimintatapoja

Miten voisimme hyödyntää uusia avoimia tiloja entistä paremmin?

Lue lisää
VALMENNUS / Uusien tilaratkaisujen mahdollisuuksien ja ratkaistavien asioiden kartoittaminen
#Fasilitointi

#Palvelumuotoilu

#Koulutus

Keskustelua uusien tilojen käytön mahdollisuuksista

Oppimisympäristöjen uudet avoimemmat tilat vaativat uusista toimintatavoista sopimista sekä harjoittelua. Jos tilat eivät heti tunnu omilta ei se tarkoita, että ne eivät toimi. Töölöläisessä lukiossa lähdimme kartoittamaan uuden avoimemman tilan toimivuutta, yhteistä visiota tilan käytölle sekä askeleita sitä kohti. Päivän tuloksena syntyi ymmärrys vaiheista, joita tulee ottaa vision saavuttamiseksi.

Visiolauseeksi muodostui: ”Vuonna 2020 lukio on täynnä iloa ja motivoituneita oppijoita (aikuisia ja nuoria). Yhteistyötä ja yhteistä luovaa tekemistä on yhä enemmän, sille on varattu aikaa ja keinoja sen kehittämiseksi kehitetään jatkuvasti.”

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: 2019

Kesto: 1 pv

Kompuslaiset: Nevari

Laajuus: n. 20 hlö (lukio)

Miten työskentelymme eteni?
Kysely tilan toimivuudesta

Työryhmää sparraillen

Koulutuspäivä

Yhteisen suunnan ja askeleiden suunnittelua

Yhteenveto

Vastaukset visualisoitu yhdeksi kokonaisuudeksi

Mitä toimenpiteitä tunnistettiin?

Aikaa suunnittelulle

Helppokäyttöiset sisustusratkaisut

Useampia varusteita eri tilanteisiin