Skip links

Tag: User-centredplanning

Käyttäjälähtöisellä kehittämisellä käytettävyyttä

Kuva: Julianna Nevari Miksi ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun? Käyttäjälähtöinen suunnittelu tavoittelee ensisijaisesti toimivia tiloja taloudellisilla reunaehdoilla. Haasteellisinta prosessissa on löytää yhteinen käsitys siitä, millaisia ovat toimivat tilat 5-50 vuoden kuluttua. Samalla haetaan uudenlaista tapaa toimia ja suunnitellaan tätä uutta tapaa vastaavat tilaratkaisut. Melko haasteellinen yhtälö.