Skip links

Yhteissuunnittelun tuki

Yhteistyöllä kohti toimivampia, joustavampia ja tehokkaampia ympäristöjä

Lue lisää
KUMPPANI / Käyttäjälähtöisen suunnittelun tukena läpi uudisrakennushankkeen
#Fasilitointi

#Palvelumuotoilu

#Pedagoginen kehittäminen

#Oppimisympäristökehittäminen

Yhteistyöllä toimivat tilat

Oppimisympäristöjen suunnittelussa eletään suurta murrosvaihetta; kukaan ei vielä tiedä, mikä on se ratkaisu, joka toimii tulevaisuudessa parhaiten. Lähdimme Oulun Kristillisen koulun ja päiväkoti Verson, Hoivarakentajien sekä arkkitehtitoimisto Ark´Aboan kanssa kehittämään suunnitelmia yhteistuumin Kompuksen fasilitoimissa työpajoissa. Pedagoginen asiantuntija varmisti jo kilpaluvaiheessa, että ratkaisu on pedagogisesti riittävän joustava.

Lue lisää täältä.

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: 2019-2020

Kompuslaiset: Nevari, Kuuskorpi & Rauvola

Kumppanit: Hoivarakentajat, Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso (260 lasta, päiväkoti, 0-9 lk. + n. 30 hlö)

Miten työskentelymme eteni?
Kilpailu- & luonnosvaihe

Kilpailun aikainen pedagoginen suunnittelu

Lupavaihe

Käytettävyyden varmistaminen

Toteutussuunnittelu

Sisäympäristön yhteissuunnittelun tuki

Sparraus

Työpajojen väleissä tapasimme projektiryhmän kanssa

Mistä saimme erityisesti kiitosta?

Yhteistyön mahdollistaminen

Käyttäjät pääsivät vaikuttamaan tuleviin tilaratkaisuin

Taitavaa fasilitointia

Työpajoissa vahvistui yhteinen suunta

Asiakkaan haastaminen

Ratkaisujen kehittäminen yhdessä välillä asiakasta haastaenkin