Skip links

Vision konseptointi

Yhtenä tavoitteena ”hakea kokonaisvaltainen visio alueelle, joka määrittää alueen identiteettiä ja tavoitemielikuvaa.

Lue lisää
KONSEPTOINTI & VALMENNUS / Mahdollisuuksien ideointi ja paketointi kaavaprosessin käynnistämiseksi
#Konseptointi

#Sprintti

#Palvelumuotoilu

#Fasilitointi

#Sidosryhmäyhteistyö

Organisaatiorajat ylittävällä ideoinnilla laaja-alaista ymmärrystä

Tulevaisuudessa ei ole varaa pitää tiloja tyhjillään vaan yhä enemmän yhteiskäyttöisten tilaratkaisujen kautta haetaan uusia, innovatiivisia tapoja toimia yhdessä. Rakennusliike lähti selvittämään mahdollisuuksia yhdistää erilaisia toimijoita yhteen korttelihankkeessa. Yhdessä eri organisaatioista koostuvan ryhmän kanssa lähdimme ideoimaan erilaisia suuntia erään korttelin tulevaisuuden käyttömahdollisuuksille. Lopputuloksena syntyi kolme erilaisia visiota: Kokeilujen-, kohtaamisten- ja liikkumisen puukortteli. Näiden pohjalta käynnistettiin kaavaprosessi.

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: kevät-syksy 2020

Projektin kesto: n.2 kk

Kompuslaiset: Nevari & Kosonen

Miten työskentelymme eteni?
Valmistelu

Yhteistyön ja prosessin yhteissuunnittelu

Visiosprintti

Ideoita eri toimijoista, palveluista ja yhteiskäytöstä – kaavaprosessin käynnistäminen

Toiminnasta tilaratkaisuiksi

Hankesuunnitteluvaiheen ja pedagogisen työskentelyn käynnistäminen

Viimeistely

Loppuraportti työn eri vaiheista ja tuloksista

Millaiseksi alueen toivottiin kehittyvän?

Vetovoimainen visio

Tavoitteena hakea kokonaisvaltainen visio alueelle, joka määrittää alueen identiteettiä ja tavoitemielikuvaa

Uudet tavat toimia

Tavoitteena hakea eri toimijoiden välisiä synergioita ja sitä kautta tilojen tehokasta käyttöä, mahdollisesti jopa testata uusia liiketoimintamalleja.

Tavoitteiden yhteensovittaminen

Tavoitteena tukea sekä kaupungin strategiaa että koulun omaa tavoitemielikuvaa.