Skip links

Yhteisen tahtotilan asettaminen

Koulukeskuksesta luovuuskeskukseksi

Lue lisää

Vision konseptointi yhdessä kehittäen

Rakennushankkeiden mahdollisuus toimia suuremmankin toimintakulttuurimuutoksen katalysaattorina edellyttää keskustelua ja yhteisen tahtotilan löytämistä. Paraisten kaupungilla oli tehty tarveselvitystä ja hankesuunnittelua liittyen lukioiden ja yläkoulujen rakentamistarpeiden määrittämistä jo vuosi ennen kuin liityimme mukaan. Ennen hankesuunnittelun lukitsemista ja investointipäätöstä käynnistimme yhteisen keskustelun eri vaihtoehdoista, visiosta sekä suunnasta muutokselle yhdessä ydinryhmän kanssa (kaupungin ja koulujen edustajat sekä keskeiset  sidosryhmäedustajat). Lopputuloksena syntyi visio ja edelleen kehitetyt toiminnan kuvaukset osaksi hankesuunnitelmaa.

Palaa referenssit -sivulle

Ajankohta: kevät 2020

Projektin kesto: n.2 kk

Kompuslaiset: Kuuskorpi & Nevari

Kumppani: Paraisten kaupunki, n. 700 oppilasta, yläkoulu & lukio, Sidosryhminä mukana kansalais- ja ammattiopisto

Työn vaiheet

Vaihtoehtojen arviointi / lähtötietoanalyysi

Paraisten kaupungilla oli tarve kirkastaa yhteistä suuntaa hankkeelle ennen hankesuunnitelman viimeistelyä. Kompuksen tehtäväksi tuli luoda ymmärrys lähtötilanteesta ja luoda suunnitelma niiden arvioimisesta yhdessä eri käyttäjä- ja sidosryhmien kanssa.

Yhteisen tahtotilan asettaminen

Vaihtoehtojen arvioimiseksi ja vision kirkastamiseksi pidettiin ensimmäinen kehityspäivä. Seuraava kehityspäivä jatkoi ensimmäisen työpajan visiosta luoden konkreettista toimintokaaviota yhteistyössä kaupungin ja eri käyttäjäryhmien edustajien kanssa.

Visio ja toimintokokonaisuuden konseptointi

Lopputuloksena koko työskentely paketoitiin konseptiksi, jonka tavoitteena oli kuvata yksi yhteinen, teoreettinen  toimintokaavio/ suunnitelma tulevalle rakennukselle päätöksenteon tueksi.

Lue kehittämisen seuraavasta vaiheesta