Skip links

Tunteet tilamuutoksissa Dialogi

Kompus osallistui Suomen toiseen kansalliseen Erätauko-viikkoon 1.-7.12.2021, jolloin ympäri Suomen järjestetään useita keskusteluja suomalaisuudesta ja Suomesta. Kompus järjesti dialogin tunteiden merkityksestä tilamuutoksissa.

Lue lisää
VALMENNUS / Dialogimenetelmän käyttö yhteisen ymmärryksen syventäjä
#Fasilitointi

#Dialogi

#Keskustelu

#Ymmärryskeskustelu

#Tasaarvoinenkeskustelu

Keskustelua tunteiden merkityksestä tilamuutoksissa

Järjestimme Erätauko-keskustelun aiheesta “Miten tunteet vaikuttavat tilamuutoksissa (Suomessa)?” ja dialogi herätti paljon mielenkiintoisia näkökulmia!

Keskustelu koettiin tasavertaisena, rentona ja miellyttävänä. Oivalluksina heräsi monenlaisia ajatuksia, jotka voisi kiteyttää seuraavasti: Koemme kaikki muutoksen eri tavoin (mm.aseman, roolin, elämäntilanteen, merkitysten kautta) ja siksi on tärkeää käydä tasavertaista keskustelua erilaisista kokemuksista. Selkeällä johtamisella, viestinnällä, suunnittelulla ja rakenteilla luomme tilaa tunteista keskustelulle. Koemme loppujen lopuksi tilamuutokset aika samalla tavalla, olemme hyvin samankaltaisten kysymysten äärellä toimintaympäristöstä huolimatta. Alle on koottu vielä kaikki oivallukset näiden kolmen teeman ympärille.

Tämä keskustelu liittyy Suomen toiseen kansalliseen Erätauko-viikkoon 1.-7.12.2021, jolloin ympäri Suomen järjestetään useita keskusteluja suomalaisuudesta ja Suomesta. Erätauko-keskustelussa pyrimme syventämään ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta. Puhumme omasta kokemuksesta ja kuuntelemme toista ihmistä.

Lue lisää erätaukosäätiön toiminnasta

Ajankohta: talvi 2021

Kesto: 2,5 h

Kompuslaiset: Nevari

Kumppanit: Sitran erätaukosäätiö ja osallistujat (4+1 hlö)

Missä tilanteessa dialogi toimii parhaiten?

Tarve luoda yhteistä ymmärrystä

Dialogi on ymmärryskeskustelua. Kuulemme toistemme erilaisia ja samanlaisia näkökulmia, joista muodostuu yhteinen ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Keskustelussa ei tehdä päätöksiä tai haeta ratkaisuja.

Tarve tasavertaiselle ja luottamukselliselle keskustelulle

Dialogissa puhutellaan etunimillä ja lähestytään toisia kokemusten kautta yhteisten pelisääntöjen turvin. Tästä syntyy tasavertaisen keskustelun ilmapiiri.

Tarve keskustelulle ja toisten kohtaamiseen

Keskusteluun tullaan ilman valmistautumista ja asiantuntemusta aiheesta. Ohjaaja vie keskustelua eteenpäin ja tunnelma on rauhallinen.

Palaa referenssit -sivulle