Skip links

Oppimismuotoilu & oppilaat muotoilijoina (muotoilukurssi)

Kompus mukana viemässä muotoilukasvatusta peruskouluihin osana Designmuseon ja Ornamon Designakatemia-yhteistyöhanketta.

Lue lisää
KUMPPANI / Muotoilu-ajattelun hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa, oppimisprosessin fasilitointi
#Muotoilukasvatus

# luovuus

#Vastuullisuus

#Yhteisopettajuus

#Oppimismuotoilu

Mitä on luovuus ja muotoilu?

Tehtävä: Toteuta muotoilukurssi Helsingin peruskoulussa yhdessä Designmuseon lehtorin ja koulun opettajien avustuksella. Yhteistyökouluksi valikoitui Apollon yhteiskoulu ja heidän 7. luokkalaisten muodostama luovalinja. Yhteistyö alkoi toimijoiden erilaisten tarpeiden yhteensovittamisella mahdollistaen paras mahdollinen oppimiskokemus. Yhdessä musiikin, ilmaisutaidon, käsityön ja kuvataiteen opettajien kanssa muodostui muotoilu-/luovakurssi, jossa oppilaat kehittävät hahmoja, lavasteita, musiikki ja animaation aiheesta Apollon henki. Kokonaisuus toteutettiin niin, että muotoilija oli mukana seitsemällä oppitunnilla painopisteenä alku ja loppu. Tämä mahdollisti prosessin fasilitoinnin yhdessä määritellyn oppimiskokemuksen mahdollistamiseksi. Yhteensä tunteja oli 17 kpl (á 1,5h).

Lue lisää Designakatemiasta Lue lisää muotoilupakista

Ajankohta: syksy 2021

Projektin kesto: n.2 kk

Kompuslaiset: Julianna Nevari

Kumppanit: Designmuseo, Ornamo, Apollon yhteiskoulun taito-ja taideaineopettajat sekä 7.luokkalaiset nuoret

5
OPETTAJAA sis. muotoilija
17
OPPITUNTIA
8.9
KOULUARVOSANA (OPPILAILTA)

Mitä teimme kurssilla?

Mitä opimme oppilaiden kanssa luovuudesta?

Luova ajattelu kehittyy kokeilemalla ja tekemällä

Monet oppilaat kokivat omaavansa luovuutta jo ennen kurssia, mutta kurssin aikana taidot vahvistuivat ja kehittyivät. Nuorten mielestä animaatioiden tekeminen lavasteineen ja hahmoineen olivat kivoimpia tehtäviä.

Luovuudessa voi hyödyntää monenlaisia menetelmiä

Luovassa prosessissa voi hyödyntää erilaisia kulmia (tapoja ja menetelmiä) oman/ryhmän ajattelun tueksi. Käytetyistä menetelmistä hyödyllisimmäksi koettiin erilaiset ideointi-canvaasit (hahmojen, maailmojen, tarinan ideointi), käsillä tekeminen (lavastus, hahmot jne) ja tiedon kiteyttäminen (miellekartta).

Luovuutta voi hyödyntää monissa (yllättävissäkin) paikoissa

Luovuutta tarvitaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi animaation tuottamisessa tarvitaan luovaa ajattelua käsikirjoituksen jälkeenkin, hahmojen/esineiden liikkumisen ideointiin ja suunnitteluun.

Mitä Designakatemia yhteistyö opetti muotoilun mahdollisuuksista?

Muotoilu motivoi ja innostaa osallistumaan

Designakatemia hankkeen puitteissa vuosittain kolme muotoilijaa toteuttaa  muotoilukurssin Helsingin kouluissa. Yhteisessä oppimistilaisuudessa hankkeen mahdollistajien kanssa huomasimme, kuinka muotoilun (ja taiteen) menetelmät innostavat oppilaita osallistumaan. Oppilaat ikäänkuin samaistuvat muotoilijan rooliin innostuen kokeilemaan ja luomaan ideoita yksin ja yhdessä.

Muotoilu opettaa vaikuttamisen tapoja

Muotoilun avulla voidaan voimaannuttaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan omia mielipiteitään ja sitä kautta vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja jopa yhteiskunnallisiin teemoihin. Muotoiluprosessin eri vaiheissa tehdään erilaisia valintoja yhteistyössä, mikä opettaa erilaisia tapoja tehdä päätöksiä. Voidaan puhua kansalaistaitojen kehittymisestä muotoilun äärellä.

Muotoilun toteutuksen moninaiset mahdollisuudet

Opetuksen moninaiset mahdollisuudet tarjoavat erilaisia tapoja soveltaa muotoiluprosessia oppimisen tarpeisiin. Oppimista voidaan toteuttaa yksilötyönä, parityönä tai ryhmätyönä. Oppilaita voidaan sekoittaa eri aine- ja ikäryhmistä monipuolisesti mahdollistaen hyvin erilaisia opetuskokonaisuuksia. Opettajien yhteistyötä voidaan myös toteuttaa kevyesti yhdessä tehden tai yhteiskehittämällä oppimiskokemusta laajemminkin. Mitä laajemmin yhteistyötä toteutetaan niin opettajien kuin oppilaiden kanssa, sitä enemmän tarvitaan uusia rooleja yhteistyön sitomisessa yhteen.

Palaa referenssit -sivulle