Skip links

Joustavat oppimisympäristöt -seminaari

kevät 2020 / 150 hlö

Lue lisää
Työn vaiheet

Seminaarin sisällön suunnittelu

Helsingin kaupungilla on useita rakennushankkeita alkamassa samanaikaisesti. Tapahtuman tarkoitus oli kutsua koolle lukioiden ja peruskoulujen johtoryhmiä, joilla on alkamassa peruskorjaus tai uudisrakennushanke. Kaupungin lähtökohdat seminaarin järjestämiseksi käytiin läpi yhteisissä etäpalavereissa.

Seminaaripäivä

Seminaaripäivä (4 h) oli jaettu kahteen luentoon, joiden välissä oli keskustelua ja yhteisestä tahtotilasta keskustelua. Toinen luento keskittyi toimintakulttuuriin ja pedagogiseen kehittämiseen ja toinen osuus keskittyi tilojen kehittämiseen ja rakennushankkeen kulkuun.

Seminaarin konseptointi

Seminaarin jälkeen kokonaisuutta arvioitiin ja kehitettiin edelleen niin, että koko tilaisuus konseptointiin paketiksi, jota voidaan vuosittain toistaa. Kaikki uudet alkavat rakennushankkeet ja heidän johtoryhmänsä voivat aloittaa kehittämisen matkan yhteisellä seminaarilla pohtien pedagogiikan merkitystä osana kokonaisuutta.

Palaa referenssit -sivulle