Skip links
Täsmätukea hankkeen eri vaiheisiin

tutustu

valmennuksiimme

Jaa tietoa, osallista ja vie käytäntöön

Valmennuksemme lisäävät tietoa toimintaympäristön muutoksesta, antaa keinoja  toiminnan kehittämisestä tilaratkaisujen rinnalla sekä mahdollistavat kevyet osallistamisen tilaisuudet tarpeen mukaan.

Tapahtuma

Interaktiiviset seminaarit

Haluatko viestiä muutoksen tarpeellisuudesta? Haluatko samalla kerätä nopeasti ja ketterästi tietoa yhteisön tahtotilasta?

Luento

Asiantuntijaluennot

Tarvitsetko asiantuntijaa tapahtumaan kertomaan työ- ja oppimisympäristöjen muutoksesta tai rakennushankkeen aikaisesta käyttäjäyhteistyöstä?

Muotoilu

Muotoilusprintit

Tarvitsetko tukea yhteisten ideointi-, keskustelu-, tai suunnitelmien arviointitilaisuuksien fasilitointiin?  

Interaktiiviset seminaaripäivät

Olemme kehittäneet seminaariohjelman, jossa osallistujat pääsevät interaktiivisesti keskustelemaan ja kuuntelemaan tulevaisuuden työ- ja oppimisympäristöistä. Seminaarin sisältöä voidaan muokata asiakkaan tarpeisiin.

Työkaluina seminaareissa käytämme mm. Mentimeter tai Padlet työkalua digitaaliseen työskentelyyn; Power Point tai Google Slides esitystekniikkaan; Post it -laput pienryhmätyöskentelyssä (pienet seminaarit max. 30 hlö).

Kysy lisää!

Asiantuntija- luennot

Tulemme mielellämme puhumaan tilaisuuteen kuin tilaisuuteen aiheina: Koulusta oppimisen ympäristöksi (perustuen Opetushallituksen julkaisuun) /  Kohti avautuvaa oppimaisemaa ja pedagogisesti monipuolisia oppimisympäristöjä / Työ- ja oppimisympäristöjen tulevaisuus ja monitilaratkaisut / Käyttäjälähtöinen kehittäminen osana rakennushanketta / Muotoilu ajattelu ja palvelumuotoilu osana arkkitehtisuunnittelua.

Mikäli haluat räätälöidyn luennon, ota yhteyttä ja sovitaan tarkemmin!

Kysy lisää!

Muotoilusprintit

“Sprintti-menetelmä tulee ohjelmistokehityksen maailmasta ja se tarkoittaa rajatun ajan sisällä muotoiltuja ratkaisuehdotuksia tunnistettuun ongelmaan.”

Koska arkkitehtisuunnittelu pyrkii luomaan lopputuloksena rakennuksen, sen ulkopuolelle jää usein palvelu-, digitaaliset- ja sosiaaliset ympäristöt. Tätä tarvetta ajatellen olemme luoneet 1-5 päivän muotoilusprinttejä, joiden aikana voidaan ottaa tarkasteluun yhdestä haasteesta kokonaisuuden hallintaan. Voimme esimerkiksi ideoida ratkaisujavaihtoehtoja AV-/ICT ratkaisuista tai voimme muotoilla työpäiväkokemusta.

Lisäksi sprinttimallia voidaan käyttää suunnitelmien arviointiin käyttäjälähtöisesti esimerkiksi pedagogisesta näkökulmasta.

Kysy lisää!