Skip links
Täsmätukea hankkeen eri vaiheisiin

tutustu

valmennuksiimme

Kohtaa, oivalla, edistä ja kiteytä

Valmennuksemme tukevat muutoksen johtamista hankkeen eri vaiheissa. Miten voisimme auttaa teitä onnistumaan?

Yksilö

Luovaa ajattelun kumppanuutta

Kaipaatko tukea tilamuutoksen johtamiseen tai uusia näkökulmia muutostavoitteen saavuttamiseen? Kompuksen ratkaisukeskeinen yksilöcoaching auttaa kirkastamaan omia ajatuksia muutoksen myllerryksessä oivalluttavalla tavalla.

Ryhmä

Tiimicoaching & fasilitointi

Tarvitsetteko tukea tiiminne tai työryhmänne tavoitteen edistämiseen, yhteisen ymmärryksen tai tahtotilan kirkastamiseen? 

Tarjoamme sekä ratkaisukeskeistä coaching prosessia että yksittäisiä fasilitoituja työpajoja tiimien onnistumisen tueksi. Sisältö räätälöidään aina tarpeen mukaan.

Ryhmä

Puheenvuoro

Kaipaatteko inspiraatiota, uusia näkökulmia tai tietoa tilamuutoksista työyhteisöllenne tai muutoksia edistäville työryhmille? 

Kompuksen puheenvuoroissa korostuu kokonaisvaltainen, ihmiskeskeinen lähestymistapa muutoksiin. Aiheita mm. Ihmimillinen suunnittelu ja Tulevaisuuden työ- ja/tai oppimisympäristöratkaisut. 

Uusi koulutuskokeilu alkaa 2023!

Kiinnostaako sinua, miksi ja miten hyödyntää muotoilua oppimisen muotoilussa & yhteisopetuksessa? Oletko kenties suunnittelemassa oppimiskokonaisuutta seuraavalle lukuvuodelle ja kaipaat siihen jotakin uutta?

Jos vastasit kyllä, tämä koulutus voisi olla sinulle. Yhteisilo -pilotti on tiimioppimista edistävä palvelumuotoilukoulutuskokonaisuus. Kyseessä on koulutuskokeilu, jossa oppimisen ammattilaiset pääsevät tutustumaan muotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksiin oppimisen ja yhteisopetuksen kehittämisessä. Se sisältää ilmaiset startti- ja päätöswebinaarit, joiden välissä opettajatiimit pääsevät kokeilemaan muotoiluprosessia käytännössä joko edullisesti valmennuksessa tai itsenäisesti harjoitellen. Tutustu sisältöön linkin takaa.  

Kokeilu päättynyt, kiitos osallistuneille!

Luovaa ajattelun kumppanuutta

”Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.” – International Coach Federation 

Miksi ostaa valmennusta muutoksesta vastaavalle? 1) Selkeytät ja kirkastat arjen tilanteita; 2) Löydät uusia ratkaisuja ja näkökulmia; 3) Edistät tavoitettasi myönteisellä ja voimavarakeskeisellä tavalla. Perustan näille hyödyille luo luottamuksellinen ilmapiiri ja ulkopuolisen coachin ohjaama oivalluttava keskustelu. Coaching on erityisen hyödyllistä mm. tilamuutosta suunniteltaessa, käyttäjäosallisuuden johtamisen tukena ja tilamuutoksen tavoitteiden edistämisessä suunnittelusta erillään. Coaching matka kestää tyypillisesti 3-6 kk ja sisältää yhteensä 3-7 tapaamista 1-2 kertaa kuukaudessa. Tällä hetkellä tapaamiset järjestetään etänä ellei toisin sovita.

Kysy lisää!

Tiimicoaching & fasilitointi

Tiimi-/ryhmäcoaching on johdonmukainen matka kohti yhdessä sovittua tavoitetta tai jokaisen omaa henkilökohtaista tavoitetta. Ryhmän kanssa käytetään dialogia, reflektiivisiä keskusteluja, luovia työtapoja, toiminnan suuntaamista uudella tavalla ja oppimista. 

Mitä hyötyä ryhmän fasilitoinnista tai valmennuksesta on? 1) Parantaa tuloksellisuutta; 2) Lisää työn mielekkyyttä 3) Parantaa vuorovaikutus- ja johtamistaitoja. Perustan näille hyödyille luo yhdessä sovittu tavoite työlle, luottamuksellinen ilmapiiri ja ulkopuolisen coachin tai fasilitaattorin ohjaama oivalluttava keskustelu. Tiimicoaching on erityisen hyödyllistä mm. yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen varmistamisessa, henkilöstön/työryhmien motivoinnissa, arvotyöskentelyssä, kulttuurin ja toimintatapojen kehittämisessä. Sisältö räätälöidään tarpeen mukaan. Tällä hetkellä tapaamiset järjestetään etänä ellei toisin sovita.

Kysy lisää!

Puheenvuoro

Kaipaatteko inspiraatiota, uusia näkökulmia tai tietoa tilamuutoksista työyhteisöllenne tai muutoksia edistäville työryhmille? Valmiita 60 min luentoaiheita koottu alle. Räätälöin sisällön tarvittaessa myös organisaationne tarpeisiin. Luento-aiheet sopivat mainiosti henkilöstön kehityspäiviin, muutoksesta vastaavalle työ- tai suunnitteluryhmälle. Puhujana toimii kymmenen vuoden kokemuksen omaava työ- ja oppimisympäristökehittämisen asiantuntija ja oivalluttaja Julianna Nevari.

  • Inhimillinen tilamuutos / ihmiskeskeinen suunnittelu – miten huomioida tarpeemme ihmisinä muutoksen keskellä?
  • Käyttäjälähtöinen rakennushanke – miksi ja miten ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun hankkeen eri vaiheissa?
  • Kulttuurimuotoilu – Miten kulttuuria voidaan muotoilla ja miten se kytkeytyy uusiin tilaratkaisuihin?
  • Tulevaisuuden tilamahdollisuudet oppimis-/ työympäristöissä – miten eri tavoin voimme ajatella tilaratkaisuja työpaikoilla tai oppimisympäristöissä?
  • International speeches about schools in Finland / Opening up of a learning environments. 

Kysy lisää!