Skip links
Täsmätukea hankkeen eri vaiheisiin

tutustu

valmennuksiimme

Kohtaa, oivalla, edistä ja kiteytä

Valmennuksemme tukevat muutoksen johtamista hankkeen eri vaiheissa. Miten voisimme auttaa teitä onnistumaan?

Yksilö

Luovaa ajattelun kumppanuutta

Kaipaatko tukea tilamuutoksen johtamiseen tai uusia näkökulmia muutostavoitteen saavuttamiseen? Kompuksen ratkaisukeskeinen yksilöcoaching auttaa kirkastamaan omia ajatuksia muutoksen myllerryksessä oivalluttavalla tavalla.

Ryhmä

Tiimicoaching & fasilitointi

Tarvitsetteko tukea tiiminne tai työryhmänne tavoitteen edistämiseen, yhteisen ymmärryksen tai tahtotilan kirkastamiseen? 

Tarjoamme sekä ratkaisukeskeistä coaching prosessia että yksittäisiä fasilitoituja työpajoja tiimien onnistumisen tueksi. Sisältö räätälöidään aina tarpeen mukaan.

Ryhmä

Puheenvuoro

Kaipaatteko inspiraatiota, uusia näkökulmia tai tietoa tilamuutoksista työyhteisöllenne tai muutoksia edistäville työryhmille? 

Kompuksen puheenvuoroissa korostuu kokonaisvaltainen, ihmiskeskeinen lähestymistapa muutoksiin. Aiheita mm. Ihmimillinen suunnittelu ja Tulevaisuuden työ- ja/tai oppimisympäristöratkaisut. 

Luovaa ajattelun kumppanuutta

Miksi ostaa valmennusta muutoksesta vastaavalle? 1) Selkeytät ja kirkastat arjen tilanteita; 2) Löydät uusia ratkaisuja ja näkökulmia; 3) Edistät tavoitettasi myönteisellä ja voimavarakeskeisellä tavalla. Perustan näille hyödyille luo luottamuksellinen ilmapiiri ja ulkopuolisen coachin ohjaama oivalluttava keskustelu. Coaching on erityisen hyödyllistä mm. tilamuutosta suunniteltaessa, käyttäjäosallisuuden johtamisen tukena ja tilamuutoksen tavoitteiden edistämisessä suunnittelusta erillään. Coaching matka kestää tyypillisesti 3-6 kk ja sisältää yhteensä 3-7 tapaamista 1-2 kertaa kuukaudessa. Tällä hetkellä tapaamiset järjestetään etänä ellei toisin sovita.
Miten asiakkaat kuvailevat Juliannaa coachina? ”Juliannalla on reflektoiva ja joustava ote käsitellä läsnäolevalla ja empaattisella tavalla juuri sillä hetkellä pintaan nousevia asioita. Hän on taitava poimimaan keskeisiä asioita keskustelusta, osaa oivalluttaa ja toimii taitavana peilinä.”

Kysy lisää!

"Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen." - International Coach Federation

Tiimicoaching & fasilitointi

Tiimivalmennuksen sisältökuvaus työn alla – kysy lisää!

Kysy lisää!

Puheenvuoro

Kaipaatteko inspiraatiota, uusia näkökulmia tai tietoa tilamuutoksista työyhteisöllenne tai muutoksia edistäville työryhmille? Valmiita 60 min luentoaiheita koottu alle. Räätälöin sisällön tarvittaessa myös organisaationne tarpeisiin muuttamalla valmista sisältöä. Puhujana toimii Julianna Nevari.

  • Inhimillinen tilamuutos / ihmiskeskeinen suunnittelu – miten huomioida tarpeemme ihmisinä muutoksen keskellä? Täydellinen avaus muutoksesta vastaavalle työryhmälle tai suunnitteluryhmälle.
  • Käyttäjälähtöinen rakennushanke – miksi ja miten ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun hankkeen eri vaiheissa? Täydellinen avaus muutoksesta vastaavalle työryhmälle tai suunnitteluryhmälle.
  • Tulevaisuuden tilamahdollisuudet oppimis-/ työympäristöissä – miten eri tavoin voimme ajatella tilaratkaisuja työpaikoilla tai oppimisympäristöissä? Täydellinen avaus tilamuutoksen kehityspäivään/työpajaan suunnittelun alkuvaiheessa.
  • Vuorovaikutteinen puheenvuoro: Joustavat ja avautuvat oppimaisemat – miten hybridiaika muuttaa tapaamme oppia? Täydellinen avaus koulutus- ja suunnittelupäiviin, joissa halutaan pohtia hybridiajan vaikutuksia toiminnalle ja/tai tiloille.
  • International speeches about schools in Finland / Opening up of a learning environments. 

Kysy lisää!