Skip links
Täsmätukea hankkeen eri vaiheisiin

tutustu

valmennuksiimme

Jaa tietoa, osallista ja vie käytäntöön

Valmennuksemme lisäävät tietoa toimintaympäristön muutoksesta, antaa keinoja  toiminnan kehittämisestä tilaratkaisujen rinnalla sekä mahdollistavat kevyet osallistamisen tilaisuudet tarpeen mukaan.

Valmennus

Sparraus

Kompuksen sparrauksella voit luoda käyttäjälähtöisen muutosmatkan (1-8 vuotta) ja tukea projektin vetäjiä ratkaisukeskeisellä muotoilu-ajattelulla. Tuomme muotoilun menetelmät yhteisön käyttöön.

Valmennus

Puheenvuoro

Kompuksen puheenvuoroissa korostuu kokonaisvaltainen, ihmiskeskeinen lähestymistapa muutoksiin. 

Aiheita mm. Käyttäjälähtöinen suunnittelu rakennushankkeessa; Tulevaisuuden työ- ja/tai oppimisympäristöratkaisut; Muotoilu-ajattelun kytkeminen osaksi muutosta. 

Valmennus

Workshopit

Kompuksen workshopit auttavat hakemaan yhteistä ymmärrystä.

Työpaja on muotoilun yksi perusmenetelmistä yhteiskehittämisessä. Se voi olla luonteeltaan keskusteleva tai ratkaisuihin painottuva. Työpajan sisältö räätälöidään aina tarpeen mukaan.  

Sparraus

Sparraus auttaa ymmärtämään käyttäjälähtöisen kehittämisen kipupisteitä, mahdollisuuksia ja erilaisia yhteiskehittämisen keinoja niiden selvittämiseksi. Sparraus kannustaa ja auttaa viemään muotoilun keinot uusiksi tavoiksi toimia.

Kysy lisää!

Puheenvuoro

Puheenvuorot tuovat uusia näkökulmia ja tietoa tulevaisuuden tavoista toimia sekä niitä tukevista tilaratkaisuista.  Alla listattu ajankohtaisia aiheitamme:

 • Miltä suunnannäyttäjän työympäristö näyttää tulevaisuudessa?
 • Onnistunut työympäristömuutos
 • Muotoilu työympäristön kehittämisessä
 • Mitä on muotoilu? / What is design?
 • Käyttäjälähtöinen rakennushanke
 • Collaboration matters! A retrospective of three user-centred building projects at Aalto University
 • 5 oppia koulun käyttäjälähtöisestä kehittämistä, onnistu ja innostu!
 • Joustavat oppimisympäristöt
 • Avautuva oppimisympäristö = pedagogisesti monipuolinen oppimisympäristö
 • Koulusta oppimisen ympäristöksi – työkaluja oppimisympäristömuutokseen
 • Schools in Finland / Opening up of a learning environments

Kysy lisää!

Workshopit

Workshopit auttavat rakentamaan yhteistä ymmärrystä ideoinnin, keskustelun ja tiedon jäsentämisen keinoin. Eriluonteiset työpajat tukevat eri tarkoituksia. Ota yhteyttä ja tarkistetaan oikea sisältö teidän tarpeisiinne!

Kysy lisää!