Skip links
Toimivan ympäristön elementit löytää vain

kokeilemalla ja

tutkimalla

Kompus Research & Insights

Tutkimuksen merkitys uusien ympäristöjen luomisessa on tärkeää, jotta lopputulos olisi aidosti kestävä. Tästä syystä Kompus on aktiivisesti mukana tutkimuksissa ja selvityksissä liittyen niin uusiin kehittämisen muotoihin kuin uusiin asumisen, oppimisen ja työskentelyn tapoihin.

Sen lisäksi, että olemme mukana tieteellisessä tutkimuksessa, haluamme aktiivisesti kehittää omia työtapojamme taiteellisen tutkimuksen keinoin.

Ajankohtaista tutkimuksista ja selvityksistä, joissa Kompus on mukana

Elämme niin kuin opetamme ja kehitämme jatkuvasti työprosessejamme ja -tapojamme yhä kustannustehokkaampaan ja tavoitteellisempaan suuntaan. Vuosittain käymme oivallukset yhteisesti läpi Kompus Insights tapahtumassa ja jaamme ne täällä sekä sosiaalisessa mediassa.