Skip links

Luovaa ajattelun kumppanuutta

Tervetuloa tutustumaan minuun yhteiskehittäjänä, muotoilijana ja valmentajana. Tehtäväni on auttaa asiakkaitani vaikuttamaan tulevaisuuteen osallisuuden keinoin. Vaikuttaminen tapahtuu kehittämisen ja kasvun kautta, missä roolini on tukea ja vauhdittaa tätä tapahtumaa.

Tuon mukanani luovia yhteistyöprosesseja, jotka sisältävät työkaluja tiimivalmennuksen, systeemiajattelun, muotoilun- sekä tulevaisuusajattelun maailmoista. Asiakkailtani vaaditaan sitoutumista työn sisältöön ja tahtotilaa kehittää yhteistä työtä matkan varrella. Yhteistyöprosessi tarjoaa mahdollisuuden kasvaa yksilönä, tiiminä ja yhteisönä.

Tutustu lisää

Millainen valmentaja olen?

Olen luova, empaattinen, kannustava, rohkea ja määrätietoinen rinnalla kulkija. Uskon vahvasti yhteistyön voimaan ja siihen, että ihmisiä viisaasti mukaan ottamalla, ryhmädynamiikkaan vaikuttamalla ja yhteisiä tavoitteita tukemalla voimme päästä nopeammin ja mielekkäämmin perille.

LUOVA & VISUAALINEN

Asiakkaan sanoin: ”Pidin siitä, että Julianna kuunteli herkällä korvalla tarpeitani ja sovitti käytettävät menetelmät ja etenemisen tilanteeseeni. Minua auttoi eteenpäin erityisesti se, että havainnot ja ajatukset kirjattiin ja visualisoitiin yhteen kuvaan, jonka kautta niitä oli helppo tarkastella etäämmältä ja konkreettisemmin.”

EMPAATTINEN & KANNUSTAVA

Asiakkaan sanoin: ”Juliannalla on kyky kuunnella tarkasti, havahduttaa tunnistamaan omat taidot ja luontaiset vahvuudet, katsomaan ympärille uusin silmin, sekä viedä valmennustilannetta soljuen eteenpäin.”

RATKAISUKESKEINEN & MÄÄRÄTIETOINEN

Asiakkaan sanoin: ”Olet ihanan ratkaisukeskeinen ja systemaattinen, pidät huolta siitä, että mennään kohti tavoitetta. Kiteytät välillä. Viet eteenpäin kuitenkin antane tilaa ihmettelylle ja pohdinnalle. Vedät yhteen lopussa.”

Mihin osaamiseni perustuu?

2023

Systemic Team Coach©, Bomentis Coaching House Oy

2022

Ratkaisukeskeinen coach, Helsingin seudun kesäyliopisto ja Siria koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

2019

Taiteen maisteri, Muotoilun laitos, Aalto-yliopisto

2013

Työympäristöasiantuntija, Workplace Manager, Kiinko

2013

Muotoilija AMK, Muotoilu- ja taideinstituutti, Lahden Ammattikorkeakoulu

Haluatko verkostoitua tai keskustella lisää? Etsi minut LinkedIn:stä tai ota yhteyttä!

Tavataan LinkedInissä!

Tai laita viestiä: julianna.nevari@kompus.fi